TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

doanthanhnien@tdu.edu.vn - hoisinhvien@tdu.edu.vn
logo

ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN

Địa chỉ: Văn Phòng Đoàn - Hội, Lầu 2 trường Đại học Tây Đô - số 68, đường Trần Chiên, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0948750789

Website: youth.tdu.edu.vn

Email: doanthanhnien@tdu.edu.vn - hoisinhvien@tdu.edu.vn

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông